Lukemalla jutun tiedät.

  • Muuttuvan lain sisällön.
  • Omat velvollisuutesi.
  • Myyjän velvollisuudet.
  • Muuttuneen kulurakenteen.

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa. Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen 30. joulukuuta. Muutokset tulevat voimaan ensi kesänä, 13. kesäkuuta 2014.

Maksuton palautusoikeus

Peruuttamisoikeus ja myyjän tiedonantovelvoite

Merkittävimmät muutokset koskevat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita. Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimukseen perustuen laajenee nykyisestä käytännöstä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa myös silloin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulee kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Jatkossa kuluttajan on aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun nykyisin pelkkä tavaran palauttaminen on katsottu peruuttamisilmoitukseksi. Elinkeinonharjoittajan tulee kuitenkin aina antaa kuluttajalle erillinen peruutuslomake tätä varten.

Maksuton palautusoikeus muuttuu – jatkossa kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai on jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on itse niistä vastattava. Muista siis katsoa, mitä myyjä ilmoittaa ostohetkellä ehdoissaan tuotteen palautuksesta ja tästä aiheutuvista kuluista. Todennäköisesti ainakin suurimmat online-kaupat tulevat jatkossakin vastaamaan palautuskuluista. Palauttamisen maksullisuus on todennäköinen kuolinisku monille vaatekaupoille, hinnan ollessa se ainut todellinen kilpailuvaltti. Kynnys verkkokaupassa ostamiseksi haluttaneen pitää jatkossakin alhaisena.

Muut kulut

Uudistuksen myötä elinkeinonharjoittaja saa käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta. Viestintävirasto tulee jatkossa laskemaan ja julkaisemaan laskennallisen perushinnan vuosittain. Näin kuluttaja ei jatkossa enää joudu maksamaan esimerkiksi reklamaatiosta peruspuhelumaksua huomattavasti kalliimpaa hintaa. Rajoitusta sovelletaan kaikkiin kulutushyödykesopimuksiin, lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamisen yhteydessä edellytetään jatkossa, että tilauspainikkeessa mainitaan nimenomaisesti maksuvelvollisuudesta verkko-ostamiseen liittyen.